Hvordan blir jeg medlem på QXL.no?
 
 

CSS Mal

 

Du kan benytte CSS i auksjonsmaler for optimal effekt.
Hvis du er kjent med CSS kan det være hensiktsmessig å benytte verktøy som Firebug for Firefox for å se hvilke klasser som er tilgjengelig på gjenstandssiden.

 

Du kan gjøre endringer i auksjonsmalen etter at du har lagt opp auksjonen din.

 

Husk at du må koble auksjonmalen din sammen med auksjonen din inne på salgsskjemaet under Mal for beskrivelsen.
Hvordan legge inn CSS i malene?

 

Inne i oversikten for auksjonsmalen finner du 2 felt.
Du legger inn CSS direkte i <style> tags i auksjonsmalen.
NB: CSS må legges inn uten linebreaks, ellers blir CSS konvertert til HTML.
NBB: Det må være data i begge feltene under auksjonsmalen: “Kode som skal plasseres FØR gjenstandsbeskrivelsen” og “Kode som skal plasseres ETTER gjenstandsbeskrivelsen”
Vennligst ikke modifisèr QXL elementene i header og footer.
Eksempel mal

 

Original auksjonsmal CSS

 

<style>
td.n_ThNailCenter, .n_TabCenter_chan1 {
background-image: url(http://pics.qxlstatic.no/ImgWeb/20/templates/dash.jpg);
background-repeat: no-repeat;
color: #ffffff;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
text-align: center;
white-space: nowrap;
}

.n_AucInfo1 {
color: #000;
padding: 15px;
background-image: url(http://pics.qxlstatic.no/ImgWeb/20/templates/bil.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-position: top right;
margin-left: 100px;
padding: 50px !important;
}

.n_ThNailDesc {
background-image: url(http://pics.qxlstatic.no/ImgWeb/20/templates/speedometer.jpg);
background-repeat: repeat;
border-bottom: 1px solid #bbbbbb;
border-top: 1px solid #bbbbbb;
color: #FFF;
font-size: 12px;
font-weight: bold;
height: 22px;
padding-left: 15px;
white-space: nowrap
}

td.n_TabRight_chan1 {
background-image: none;
height:26px;
width:7px; v }

td.n_TabLeft_chan1 {
background-image: none;
height:26px;
width:7px;
}

table.n_ViewSpecific {
background-color: none;
color: #000000;
margin: 15px 0;

}
.n_ViewSpecific td {
padding: 10px;
border: 1px dashed black;
}

.n_MainTitCenter_chan1 {
background-repeat:repeat-x;
white-space:nowrap;
font-size:17px;
font-weight:700;
background-color: lightgrey;
}

.n_MainTitLeft_chan1 {
background-color: lightgrey;
height:26px;
width:6px;
}

.n_MainTitRight_chan1 {

background-color: lightgrey;
height:26px;
width:6px;
}
</style>


Fjerne linebreaks

 

Denne CSS koden må nå strippes for linebreaks, slik at den skal fungere i auksjonsmalen, og vil gi følgende output:

 

Fungerende auksjonsmal CSS


<style>td.n_ThNailCenter, .n_TabCenter_chan1 { background-image: url
(http://pics.qxlstatic.no/ImgWeb/20/templates/dash.jpg); background-repeat: no-repeat; color: #ffffff;
font-size: 12px; font-weight: bold; text-align: center; white-space: nowrap;}.n_AucInfo1 { color: #000;
padding: 15px; background-image: url(http://pics.qxlstatic.no/ImgWeb/20/templates/bil.jpg);
background-repeat: no-repeat; background-position: top right; margin-left: 100px; padding: 50px !
important; }.n_ThNailDesc { background-image: url(http://pics.qxlstatic.no/ImgWeb/20/templates/speedometer.jpg);
background-repeat: repeat; border-bottom: 1px solid #bbbbbb; border-top: 1px solid #bbbbbb;
color: #FFF; font-size: 12px; font-weight: bold; height: 22px; padding-left: 15px; white-space: nowrap}
td.n_TabRight_chan1 {background-image: none;height:26px;width:7px;}td.n_TabLeft_chan1
{background-image: none;height:26px;width:7px;}table.n_ViewSpecific { background-color: none; color: #000000; margin: 15px 0;}.n_ViewSpecific td { padding: 10px; border: 1px dashed black;}.n_MainTitCenter_chan1
{background-repeat:repeat-x;white-space:nowrap;font-size:17px;font-weight:700;background-color:
lightgrey;}.n_MainTitLeft_chan1 {background-color: lightgrey;height:26px;width:6px;}.n_MainTitRight_chan1
{background-color: lightgrey;height:26px;width:6px;}</style>