Hvordan blir jeg medlem på QXL.no?
 
 

Slette en karakter?

Hvis du har gitt en karakter som du angrer på eller ønsker å endre, vennligst kontakt QXL-kundesenter slik at vi kan slette den for deg og du kan gi en ny.
Dersom du har mottatt en urettmessig karakter er det mulig å sende en forespørsel til de man har mottatt karakterer fra og be om at disse blir slettet uten at man må ta kontakt med vårt kundesenter. Man har også mulighet til å trekke karakterer man selv har gitt dersom man har gitt en feilaktig karakter.
Når man sender en forespørsel til karaktergiver om å få slettet en karakter man har mottatt må karaktergiver enten godta eller avslå sletting av karakteren. Samme prinsipp gjelder dersom man ønsker å slette en karakter man selv har gitt. Mottaker av karakteren man har gitt må da godkjenne eller avslå sletting av karakteren.
NB: Ved sletting av positiv eller nøytral karakter vil man ikke ha mulighet til å avgi ny karakter dersom karakteren blir slettet. Dersom en negativ karakter blir slettet vil man ha mulighet til å avgi ny karakter én gang.
Dersom du ønsker å slette en positiv eller nøytral karakter og samtidig ha mulighet til å avgi ny karakter kan du kontakte vårt kundesenter angående dette. Dette gjelder også dersom du ved en feiltakelse har gitt karakter til feil bruker.
For å forespørre en karakteravbrytelse kan du gjøre følgende:
1.    Logg inn på din konto. Gå til ’Mine sider’ -  ’Mine karakterer’ – ’Håndter  karakter avbrytelser’. 2.    Klikk på ’Forespør en avbrytelse’ 3.    Huk av for ’Jeg har gitt karakteren’ 4.    Skriv inn gjenstandsnr. for auksjonen det gjelder, samt begrunnelse for slettingen 5.    Bekreft sletting av karakteren du har gitt
For å forespørre sletting av mottatt karakter kan du gjøre følgende:
1.    Logg inn på din konto. Gå til ’Mine sider’ – ’Mine karakterer’ – ’Håndter  karakter avbrytelser. 2.    Klikk på ’Forespør en avbrytelse’ 3.    Huk av for ’Jeg har mottatt karakteren’ 4.    Skriv inn gjenstandsnr. for auksjonen det gjelder, samt begrunnelse for slettingen 5.    Bekreft forespørsel på sletting av mottatt karakter
Dersom karaktergiver ikke ønsker å slette karakteren som har gitt kan du ta kontakt med QXLs kundesenter. Kundesenteret vil da hjelpe deg med å løse tvisten med karaktergiver.