Hvordan blir jeg medlem på QXL.no?
 
 

Karakterboken

Hva er karakterboken?
QXL benytter et karaktersystem som gjør det mulig for deg som bruker å se historikken til de du ønsker å handle med før du legger inn et bud. Karakterene til en selger sier noe om hvordan selgers tidligere handler har gått, og karakterboken fungerer derfor som en sikkerhet for deg som kjøper. Vi anbefaler at du som kjøper alltid sjekker selgers karakterbok før du legger inn bud på en auksjon. Husk at alle bud er binende.
Eksempel på en karakterbok:
For å se andre sin karakterbok kan du klikke på ’se selgers karakterbok’ på gjenstandssiden. Alle medlemmer har sin egen karakterbok. Du kan finne din egen karakterbok ved å klikke på ‘Mine sider’ og ‘Mine karakterer’. Karakterboken viser i utgangspunktet kommentarer fra de siste 2 mnd. For å kunne se karakterer som er eldre enn 2 mnd kan du velge 6 mnd eller 12 mnd i rullegardinmenyen for ‘Periode’.
Hvordan gi karakter? For å gi karakter til en du har handlet med kan du trykke på ‘Mine karakterer’ og ‘Karakterer du skal gi’. Her må du huke av for hvilken handel du ønsker å gi karakter. Deretter må du velge hvilken karakter du ønsker å gi i tillegg til å skrive inn en kommentar til karakteren. Deretter trykker du på ‘Bekreft karakter’ og ‘Bekreft’. Karakter vil da bli gitt til den du har handlet med.
Positiv karakter: Skal gis dersom handelen er gjennomført i henhold til QXLs regler og i henhold til kriteriene satt av selger i auksjonen.
Nøytral karakter: Kan gis dersom handelen blir gjennomført, men det er visse aspekter ved handelen som ikke er i henhold til QXLs regler eller ikke er i henhold til kriteriene satt av selger i auksjonen. Dette kan for eksempel være at leveringstid satt av selger ikke blir overholdt, uforhåndsmessig høye fraktutgifter uten at dette er opplyst i auksjonen eller ved for sen betaling av varen fra kjøpers side.
Negativ karakter: Kan gis dersom handelen ikke blir gjennomført fra en av partenes side. Før negativ karakter avgis skal man alltid kontakte den man handler med for å ordne opp i eventuelle problemer og misforståelser. Får man ikke kontakt per epost må man ringe den man har handlet med. Problemer som kan oppstå kan for eksempel være at produktet er blitt ødelagt under transport eller at varen ikke er i henhold til selgers beskrivelse i auksjonen. I slike tilfeller skal selger alltid ha mulighet til å ordne opp etter seg før negativ karakter blir gitt.
Dersom det ikke foreligger noen kontakt mellom kjøper og selger før negativ karakter avgis vil QXL forbeholde seg retten til å slette negative karakterer uten karaktergivers samtykke. Dette vil imidlertid kun skje i tilfeller hvor det er stor uenighet mellom partene, og at man ikke får løst tvisten på egenhånd. Dersom en av partene ønsker en negativ karakter slettet av QXLs kundesenter må man kunne bevise at den andre parten ikke tok kontakt før karakteren ble avgitt. Ved tvil vil QXLs kundesenter ta kontakt med karaktergiver for eventuell dokumentasjon.
Negative karakterer har stor betydning for den som mottar den. Resultatet kan være utestengelse fra auksjonen. QXL anbefaler våre brukere om å ikke gi karakter før en handel er fullført. Med andre ord bør ikke karakter avgis før varen er betalt og mottatt fra kjøpers side.
Brukere med mindre enn 90% positive karakterer blir automatisk utestengt. QXL forbeholder seg retten til å utestenge medlemmer som mottar mer enn 5 negative karakterer i løpet av 7 dager. Dette gjelder uansett hvor mange positive karakterer medlemmet har, og det gjøres ingen forskjell for brukere som har kjøpt eller solgt mange varer på QXL. Det gjøres heller ikke her noen forskjell på hvor mange positive karakterer man har fra før, eller hvor mange handler man har gjennomført.’
Dersom du har mottatt en karakter du mener ikke er riktig har du mulighet til å sende en forespørsel til karaktergiver og be om at karakteren blir slettet. Du kan lese mer om dette her.