Hvordan blir jeg medlem på QXL.no?
 
 

Forbudtliste

Nedenfor ser du hva som er forbudt å legge ut på QXL.

Varer det er restriksjoner mot å markedsføre eller selge i Norge tillates følgelig heller ikke på QXL.no. Eksempler på slike varer er kopier av kjente merkevarer, piratkopier, alkohol, tobakk, radiosendere eller mottakere på frekvens 1.2GHz og/eller sendestyrke over 30mW, radio -og teleutstyr uten CE-godkjenning, etc. Er du usikker på lovligheten av din vare, anbefaler vi deg å søke i Lovdata. For videre henvisning til paragrafer i Norges Lover. QXL tillater ikke salg av erotiske artikler, pornografiske artikler, erotiske auksjoner plaseret i feil kategori feks. leketøy, escort annonser.

Salg på QXL tillates ikke for produkter som kan relateres til nettverksalg eller “multi level marketing”. Eksempler på dette er: Herbalife, Tupperware, etc. Auksjonene som legges opp skal være en konkret gjenstand eller tjeneste som selges gjennom QXL sitt system, og ha mest mulig beskrivelse lagt inn. Det er tillatt å oppgi linker til sider som inneholder mer informasjon om produktet du skal selge, men ikke tillatt å linke til sider der det åpenbart er gjort for å markedsføre en ekstern tjeneste, eller at gjenstanden man vinner er en “link/url”. Eksempel på en tillatt annonse er f.eks. en mp3-spiller med en link til en side som supplerer beskrivelsen du legger inn, f.eks. beskriver produktet mer i detalj/tekniske data. Eksempel på en annonse som ikke tillates er f.eks. en beskrivelse av en mp3-spiller med en link som også sier: “Se flere spillere her!”, eller som ikke inneholder noen beskrivelse annet enn en link til ekstern beskrivelse. Ønskes QXL brukt som markedsføringskanal, kontakt oss om annonsering på de avsatte plasseringer for dette.

Annonsen skal ikke være av en karakter som kan virke støtende for andre brukere. Tekst og bilde i annonsen skal korrespondere med det som selges og beskrive dette, og ikke være av en karakter som er upassende. QXL forbeholder seg retten til å avgjøre om en gjenstandsbeskrivelse/bilde er passende eller ikke. QXL tillater ikke salg av varer med hakekors, nazi symboler, eller nazistisk materiale. Gjelder ikke frimerker og mynter. QXL tillater ikke salg av skytevåpen og ammunisjon (fra 1. mai 2016)

Ved salg av dyr anbefaler vi på det sterkeste at dyret ikke gis bort uten forbehold og at spesielle forbehold fra eier om å se an budvinners skikkethet antydes i beskrivelsen. Dette for å redusere risikoen for at dyret får en ny eier som ikke er skikket til å ta over ansvaret.

Salg av linker på internett (URL, URI) er ikke tillatt. Linker er i sin natur gratis og kan ikke selges på QXL.

Annonsører som mistenkes innbefattet i kriminell virksomhet vil ekskluderes med øyeblikkelig virkning og opplysningene vil bli overlevert Politiet.

Du er personlig ansvarlig for at alt du legger opp til salgs på QXL er i henhold både til QXL’s Auksjonsregler og Norges Lover. QXL er ikke ansvarlig for ditt produkt eller beskrivelsen av dette eller for oppgjøret mellom partene ved auksjonsslutt. Takk for at du tar ansvar og følger våre regler og aktivt bidrar positivt i fellesskapet av kjøpere og selgere her på QXL.